Dünya sağlık örgütü ve UNICEF;

Her bebeğin doğumdan itibaren ilk 6 ay boyunca tek başına anne sütü ile beslenmesini, 6.aydan itibaren de ek besinlere başlanarak ek besinlerle birlikte 2 yaşına kadar anne sütü ile beslenmesine devam edilmesini önermektedir.

Bebek Dostu Hastane;

Hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 1991 yılından itibaren UNİCEF işbirliği ile "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler" programı yürütülmektedir. Bu program kapsamında Anadolu Sağlık Merkezi anne sütünün korunması, desteklenmesi ve özendirilmesi anlamında Dünya Sağlık Örgütü ve UNICE in ortak bildirisi olaran emzirmede 10 adım stratejilerini uygulayan hastane olarak Uluslararası bir unvan olan "Bebek Dostu Hastane" ünvanını almaktadır.

 • Başarılı emzirmede 10 öneri nelerdir?
 • Kuruluşta çalışan tüm sağlık görevlilerine düzenli olarak iletilen yazılı bir emzirme politikası.
 • Bu politikayı yürütmek için gerekli becerileri tüm sağlık görevlilerine kazandırmak üzere bir eğitim programı.
 • Hamile kadınları emzirmenin yararları ve uygulaması hakkında bilgilendirmek.
 • Annelere doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde emzirmeye başlamaları için yardım etmek.
 • Annelere nasıl emzireceklerini göstermek, bebeklerinden ayrı kalsalar da emzirmeyi nasıl sürdüreceklerini öğretmek.
 • Tıbbi bir gereksinme olmadıkça yenidoğana anne sütü dışında herhangi bir yiyecek ya da içecek vermemek.
 • Anne ve bebeğin 24 saat aynı odada kalmasını sağlamak .
 • Bebeğin isteğine bağlı emzirmeyi özendirmek.
 • Anne sütü ile beslenen bebeklere biberon ya da yalancı emzik vermemek.
 • Annelerin taburcu olduktan sonra da emzirmeyi sürdürebilmeleri, karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri ve bebeklerinin ve kendilerinin kontrollerini yaptırabilmeleri yönlerinden başvurabilecekleri sağlık kuruluşları hakkında bilgilendirilmesi.

EMZİRME, SEVGİ AKTARIMININ EN MÜKEMMEL YOLUDUR

ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ ANNE SÜTÜNÜNÜ TEŞVİK VE EMZİRME  POLİTİKASI

 • Hastanemizde anne sütü ile beslenme ve bebeklerin anne yanında bakımı yazılı politikalar ile desteklenir.
 • Anne ve bebeklerle ilgilenenler başta olmak üzere tüm personele  “Bebek Dostu Hastane” kavramı öğretilir ve bu konuda tekrarlanan hizmet içi eğitimler yapılır.
 • Kadın sağlığı ve doğum öncesi takip polikliniklerinde anne adaylarına emzirme ile ilgili broşürler ve görsel eğitim materyalleri verilir.
 • Doğum sonrası ilk yarım saatte emzirmenin sağlanması için normal doğum ve bölgesel anestezi yöntemleri özendirilir. Sezaryenle genel anestezili doğumlarda da bebek ilk 1 saat içinde anne yanına verilerek emzirilir.