Bakım Standartlarımız

Sağlık hizmetinin kaliteli ve en üst düzeyde verilmesinde en önemli faktör, sağlık hizmetlerinin bir ekip anlayışı içerisinde verilmesidir. Hemşirelik kaliteli sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve hemşireler de sağlıklı/hasta birey için çalışan sağlık ekibinin temel taşlarından birisidir.

Hemşireler; her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler. Yapılan değerlendirme ve denetimler sonrası elde edilen verilerden yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar.

Kaliteli bir bakım verilmesi ve bakım kalitesinin ölçülmesi, günümüzün hızla değişen sağlık bakım ortamlarında önem taşıyan bir durumdur. Hemşirelik bakımı, dünyanın her yerinde başarılı bir sağlık bakımının önemli bir belirleyicisidir.