Etkili İletişim

Zamanında, doğru, tam, karışıklık yaratmayan ve karşı taraf tarafından anlaşılan etkin bir iletişim, hataları azaltır ve hasta güvenliğini sağlar. Hastalar ve bakım sağlayıcılar arasındaki iletişimi arttırmak için uygun iletişim yöntemleri tanımlanmıştır. Anadolu Sağlık Merkezi’nde bizler, hastalarımız ile ilgili her türlü bilgi alışverişinde, etkili bir iletişim süreci olan SBAR tekniğini kullanıyoruz. SBAR iletişim yöntemi, hastanın mevcut durumunun tarifi ile başlar, kısa tıbbi özgeçmişinin verilmesi ile devam eder, hasta ile ilgili değerlendirme belirtildikten sonra olabilecek eylem planları önerisiyle son bulur.

Ayrıca, iletişim problemi yaşan hastalarımıza yönelik bir değerlendirme yapılarak iletişimlerini kolaylaştıracak bir takım yöntemler kullanılabilir (iletişim kartları gibi) ya da tercüman desteği sağlanır.

Düşmenin Önlenmesi

Amacımız, hastalarımızın düşmeler nedeni ile zarar görmesini engellemektir. Bu amaçla tüm hastalarımızın düşme riski değerlendirmesi yapılmakta, tüm hastalarımız ve refakatçileri düşme konusunda hemşirelerimiz tarafından eğitilmekte, düşme riski olan hastalarımız için bakım planları doğrultusunda uygun önlemler alınmakta ve düzenli aralıklarla süreç denetlenmektedir.

Kimlik Doğrulama

Hasta kimliğini doğrulamadaki amacımız, doğru hastaya doğru işlemin yapılabilmesidir. Anadolu Sağlık Merkezi’nde 3 kimlik doğrulayıcısı belirlenmiş ve bunların en az 2’si kullanılarak hastalarımızın kimlik doğrulamaları yapılmaktadır. Bu belirleyiciler; hastlarımızın ad ve soyadları, protokol numaraları ve gün, ay, yıl bilgilerini kapsayan doğum tarihleridir.

El Yıkama

Bir hasta Roma’da doktoru Simmakusa sesleniyor: "Hasta oluyordum ve sen hemen geldin, yanında yüz öğrenciyle, oh Simmakus yüz soğuk el bana dokundu, hiç ateşim yoktu oh Simmakus şimdi var".

Dünya Sağlık Örgütü "Temiz Bakım Daha Güvenli Bakımdır" der.

Hastane kaynaklı/sağlık bakımına bağlı enfeksiyonların azaltılmasının en etkin yolu ellerin yıkanmasıdır. Amacımız, hastalarımızın sağlık bakımına bağlı enfeksiyon risklerini azaltmaktır. Bu amaç doğrultusunda hastanemizde hasta bakımında doğrudan yer alan çalışanlarımız için hasta bakım alanlarına ve hasta odalarına lavabolar konulmuş, tüm alanlara el antiseptikleri yerleştirilmiştir, çalışanlarımız düzenli olarak bu konuda eğitimler almakta ve yapılan gözlemlerle eğitimlerin etkinliği değerlendirilmektedir. Ayrıca, tüm hastalarımız ve refakatçilerine de bu konuda hemşirelerimiz tarafından eğitimler verilmektedir.

ELİMİ YIKADIM, ELİME SAĞLIK…

İlaçların Yönetimi

Amacımız, tüm ilaçların güvenli bir şekilde hastalarımıza ulaştırılması ve uygulanmasıdır. Kurumumuzda ilaç hatalarının önüne geçmek amacıyla pyxis ilaç yönetim sistemi kullanılmakta, doktor istemi olmadan ilaç uygulanmamakta, hastalarımıza ait tüm ilaçlar kurumumuz tarafından temin edilmekte dolayısıyla kendi ilaçları hastalarımızın güvenliği açısından kullanılmamakta, yüksek riskli ilaçlar çift kontrol sistemi ile hazırlanmakta ve uygulanmakta, uygulanan tüm ilaçlar kayıt altına alınmaktadır. İlaç yönetiminde 8 doğru ilkesine uygun davranılmakta ve doğru hastaya doğru ilacı uygulamak amacıyla hemşirelerimiz tarafından mutlaka kimlik doğrulama yapılmaktadır.

Doğru Hasta - Doğru İşlem - Doğru Taraf Cerrahisi

Doğru hastalara doğru işlemleri yapabilmek amacıyla ameliyat/işlemin yapılacağı bölgenin/tarafın işaretlemesi hekim tarafından yapılmakta, hastanın hemşiresi tarafından kontrol edilmektedir. Ayrıca, doğru hastamıza doğru işlemi yaptığımızdan emin olmak amacı ile ameliyata/işleme başlamadan önce ekip tarafından hasta, taraf ve girişim doğrulama molası (Time Out) yapılmaktadır.

Bebek Güvenliği

JCI (Joint Commision International ) Hasta ve Ailesinin Hakları, “Savunmasız çocuklar, güçsüz yetişkinler ve yaşlılar uygun şekilde korunmalıdır’’ standardına uygun olarak Anadolu Sağlık Merkezi’nde doğan tüm bebeklerin;

  • Kaçırılmalarını önlemek,
  • Başka bir bebekle karıştırılmalarını önlemek,
  • Bebeğin kaçırılması veya karıştırılması durumunda bebekle ailenin en kısa sürede biraraya getirilmesini sağlamak amacı ile yeni nesil Bebek Güvenlik Sistemi kullanılmaktadır. Anne ve bebeğe takılan elektronik bileklikler ile kullanılan sistem ülkemizdeki ilk uygulamadır. Kullanılan güvenlik sisteminin yanı sıra kurumumuzda yenidoğan tüm bebekler anne yanında tutulmakta ve tüm çıkış alanları güvenlik tarafından izlenmektedir.