Anadolu Sağlık Merkezi’nin de kurucusu olan Anadolu Vakfı, Hemşirelik ve Ebelik Okullarının 3.-4. sınıf öğrencileri için karşılıklı burs imkanı sağlamaktadır. Hemşirelik Okullarının “Burs Komisyonları”nda değerlendirilmiş ve önerilen başarılı öğrenciler burs olanaklarından yararlanabilir.


Burs Başvuru Koşulları:

 • Üniversitelerin Hemşirelik veya Ebelik bölümlerinde eğitim gören 3. ve 4. Sınıf öğrencileri burs başvurusu yapabilir (Yükseklisans programlarına devam eden öğrenciler burs başvurusunda bulunamaz.)
 • Burs başvurusu yapacak adayların öncelikle işbilirliği yaptığımız üniversitelerden olması tercih sebebi olup, başvurularda kontejan kapsamında adayların öğrenim gördükleri üniversiteler arasında fark (kamu/vakıf) gözetilmez.
 • T.C. Başbakanlık Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu dışında herhangi bir kamu yada özel kurum yada kuruluştan burs/kredi alan öğrenciler burs başvurusunda bulunamaz.
 • Bursiyer olabilmek ve/veya bursiyer olmuş öğrencinin bursunun devam etmesi için genel not ortalamasının 100’lük sistemde en az 65, 4’lük sistemde en az 2,60 olması gerekmektedir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci:

 • Burs başvurularını yıl içerisinde Anadolu Sağlık Merkezi İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne aşağıdaki evraklar ile şahsen yapılır.

  I. Öğrenci Belgesi
  II. Not Belgesi / Transkript
  III. Akademisyen veya Sorumlu Öneri Yazısı
  IV. Başvuru Formu / Özgeçmiş

Bursların Ödenmesi ve Devamlılığı:

 • Uygun adaylara Vakıf tarafından, ilgili yılın Ekim ayı ile mütakip yılın Haziran ayı arasında  (Ekim ve Haziran dahil) burs ödenir.
 • Ödemeler ayda bir peşin yapılır ve burs öğrenim dönemi süresini kapsayan ( Ekim- Haziran) 9 ay ödenir. Burs tutarı, burs döneminin başında Anadolu Vakıfı tarafından belirlenir.
 • Burs aldığı süre boyunca lisans bursiyerlerinin not ortalaması 100’lük sistemde en az 65, 4’lük sistemde en az 2,60 olması gerekmektedir. Lisans bursiyerlerinin başarı, eğitime devam ve mezuniyet durumları Vakıf tarafından takip edilir.