EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

Eğitim ve öğrenme konuları, doğumdan ölüme kadar çok önemli bir yer tutmaktadır ve başarımızı, güvenliğimizi ve ilişkilerimizi etkileyen çok önemli sonuçlar yaratmaktadır. Eskiden beri eğitim ve öğrenme faaliyetleri, günümüzde özellikle modern kurumlarda çalışanların mutluluğu ve kurumun başarısı açısından giderek daha da önemli bir rol oynamaktadır.

Anadolu Sağlık Merkezi, çalışanlarının performansını iyileştirmek ve beklenen davranışları göstermelerini sağlamak için eğitim ve geliştirme faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırmaktadır. Bu kapsamda Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Bölümü olarak amacımız; kurumun misyon, vizyon, politika ve değerlerine uygun olarak çeşitli eğitim ve deneyim düzeyine sahip hemşirelerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek, hasta bakım kalitesini arttırmak amacıyla sürekli eğitim imkanları sağlamak ve sistemli eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Eğitim faaliyetlerimiz; ihtiyaç analizleri ile ihtiyacın belirlenmesi, ihtiyaca yönelik hedeflerin belirlenmesi ve içerik planlarının oluşturulması, öğretim süreci ve etkinlik değerlendirilmesini kapsamaktadır.