Genel Oryantasyon Programı

Anadolu Sağlık Merkezi'nde işe yeni başlayan her çalışanın almakla yükümlü olduğu ve İnsan Kaynakları Departmanı tarafından organize edilen bu eğitim, 2 tam gün sürmekte ve işe yeni başlayan kişinin kurumu tanıması ve uyumunun sağlanması hedeflenmektedir.

Hemşire Oryantasyon Programı

Eğitimin amacı; yeni başlayan hemşire/ebe ve teknisyenlerin mesleki bilgi ve becerilerini yenilemelerini sağlamak, kuruma oryantasyonlarını kolaylaştırmak ve çalışanlar arasında ortak dil oluşturmaktır. Multidisipliner bir grubun sürdürdüğü oryantasyon eğitimi 12 gün sürmekte, bu eğitimi başarı ile tamamlayan çalışanlarımız belirlenmiş rehber hemşireleri ile birlikte 3-6 ay sürecek olan Klinik Eğitim Programı'na alınmaktadırlar.

Klinik Eğitim Programı

Anadolu Sağlık Merkezi'ne yeni katılmış olan hemşirelerin, klinikte eğitim ve uyum sürecini kapsayan çalışacakları kliniğe özel olarak hazırlanmış beceri listeleri ile takip edilen bir programdır. Klinik Eğitim Programı'ndaki hemşire kendisine tanımlanmış rehber hemşire ile birlikte ve onun gözetiminde hasta bakımına katılmakta ve bu sırada uyum programı doğrultusunda gelişimini sürdürmektedir. Bu süreç yeni mezun hemşireler ve özel alanlar için 6 ay, diğer alanlar ve deneyimli hemşireler için 3 ay sürmektedir. Belirlenen süre sonunda ve belirli aralıklarla rehber hemşire ve sorumlu hemşire çalışanın gelişimini değerlendirmektedir.