Yardımcı Sağlık Personeli Eğitimi

Eğitimin amacı, hasta bakım teknisyeni olarak görev alacak olan çalışanlarımıza görev tanımları kapsamında hemşirelik bakım uygulamalarına yardımcı olacak düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Makale Tartışması

Çalışan hemşire/ebelerimizin, kendi yaptıkları çalışma sonuçlarını ya da bilimsel çalışmalardan derledikleri verileri diğer bölümlerde çalışan meslektaşları ile paylaştıkları ve 15 günde bir yapılan bir programdır. Hemşire/ebelerimizin gelişmeleri takip edebilmeleri ve araştırma becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Ameliyathane Dışı Alanlarda Sedasyon Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin amacı, ameliyathane dışı alanlarda sedasyon uygulanan hastaların takibini yapan ebe ve hemşirelerimize hastaların takibi/bakımı konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Emzirme Danışmanlığı Eğitimi

Eğitimin amacı, hemşire ve ebelerimize anne sütünün önemi ve doğru emzirmeye yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Yara Bakım Eğitimi

Eğitimin amacı, yara bakımına yönelik bilgi ve beceri kazandırmak ve yara bakımında kullanılan yeni materyallerin tanınmasını sağlamaktır.

Sistemlere Yönelik Anatomi, Fizyoloji ve Değerlendirme Eğitimi

Eğitimin amacı; tüm hemşirelerimizin/ebelerimizin ve acil tıp teknisyenlerimizin sistemlere yönelik anatomi, fizyoloji ve fiziksel değerlendirme konusunda bilgi düzeyinin artması, hastalarda oluşacak belirti ve bulguların farkına varması ve hastaların uygun şekilde fiziksel değerlendirmelerinin yapılmasıdır. 3 gün süren eğitimin sonunda yapılan değerlendirmede başarılı olan hemşirelerimiz bölümlerine yönelik belirlenmiş diğer mesleki eğitimleri almaya hak kazanırlar.

Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi

Eğitimin amacı; ilgili alanlarda hasta bakımı sağlayan hemşirelerimizin yoğun bakım hemşireliğine yönelik bilgi kazanması, hastalarda oluşabilecek değişikliklerin farkına varması ve hastaların uygun şekilde fiziksel değerlendirmelerinin yapılmasıdır. Sistemlere Yönelik Anatomi, Fizyoloji ve Değerlendirme eğitimini başarı ile tamamlayan hemşirelerimiz 6 gün süren bu eğitimi almaya hak kazanırlar.

Pediatri ve Yenidoğan Hemşireliği Eğitimi

Eğitimin amacı; ilgili alanlarda hasta bakımı sağlayan hemşirelerimizin pediatri ve yeni doğan hemşireliğine yönelik bilgi kazanması, yaş gruplarına uygun yaklaşım ve iletişim sergilemesi ve hastaların uygun şekilde fiziksel değerlendirmelerinin yapılmasıdır. Sistemlere Yönelik Anatomi, Fizyoloji ve Değerlendirme eğitimini başarı ile tamamlayan hemşirelerimiz 4 gün süren bu eğitimi almaya hak kazanırlar.

Kadın Sağlığı Hemşireliği Eğitimi

Eğitimin amacı; ilgili alanlarda hasta bakımı sağlayan hemşirelerimizin kadın sağlığı hemşireliğine yönelik bilgi düzeylerinin artması, hastalarda oluşabilecek değişikliklerin farkına varması ve hastaların uygun şekilde fiziksel değerlendirmelerinin yapılmasıdır. Sistemlere Yönelik Anatomi, Fizyoloji ve Değerlendirme eğitimini başarı ile tamamlayan hemşirelerimiz 3 gün süren bu eğitimi almaya hak kazanırlar.

Geriatri Hemşireliği Eğitimi

Eğitimin amacı; ilgili alanlarda hasta bakımı sağlayan hemşirelerimizin geriatri hemşireliğine yönelik bilgi kazanması, yaş gruplarına uygun yaklaşım ve iletişim sergilemesi ve hastaların uygun şekilde fiziksel değerlendirmelerinin yapılmasıdır. Sistemlere Yönelik Anatomi, Fizyoloji ve Değerlendirme eğitimini başarı ile tamamlayan hemşirelerimiz 1 tam gün süren bu eğitimi almaya hak kazanırlar.

Onkoloji ve Kemoterapi Hemşireliği Eğitimi

Eğitimin amacı; ilgili alanlarda hasta bakımı sağlayan hemşirelerimizin onkoloji hemşireliğine ve kemoterapi uygulamalarına yönelik bilgi kazanması, hasta/hasta yakınlarına yönelik iletişim becerilerinin güçlendirilmesidir. Bu eğitimi tamamlayan hemşirelerimiz, ek olarak Kemoterapi Bölümü’nde hasta başında uygulamalı eğitime alınarak “Kemoterapi Uygulama Yetkinliği” kazanmaktadırlar.

Rehber Hemşire Eğitimi

Eğitimin amacı; tüm klinikler için belirlenen rehber hemşirelerimizin rehber hemşirelik rolleri hakkında bilgi kazanmaları, öğretim ve rehberlik becerilerinin güçlendirilmesidir.

Temel Yaşam Desteği Eğitimi

Eğitimin amacı; tüm hemşire/ebe ve teknisyenlerimize, kalp-akciğer canlandırması ve havayolu tıkanıklıklarına müdahale konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Verilen eğitim 2 yılda bir tekrarlanır.

Enfeksiyon Kontrolü ve Asepsi İlkeleri

Eğitimin amacı; tüm çalışanlarımızın hastane ortamında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasında etkili olan enfeksiyon kontrol uygulamalarını bilmesi, bunların farkında olması ve bu uygulamaları sürdürebilmesidir. Tüm hemşire/ebe ve teknisyenlerimizin bu eğitimleri, 2 yılda bir tekrarlanır.