TÜRKİYE'DE BİR İLK: KLİNİK BASAMAKLANDIRMA

                                                                                                                               

 

 Anadolu Sağlık Merkezi Hasta Bakım ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’nün kariyer yönetimi için kullandığı en önemli yöntem Klinik Basamaklandırma'dır.

1.      Klinik Basamaklandırma Nedir?
 Klinik Basamaklandırma Hemşirelikte ilerleyici bir kariyer modelidir. Yatak başında çalışan hemşirelerin bu görevlerinden ayrılmadan kariyerlerinde ilerlemelerine olanak sağlar.  Hemşirelikte kariyer yönetimini ve nitelikli hemşirelerle çalışmayı önemseyen hastaneler tarafından kullanılmaktadır.

 

 2.      Klinik Basamaklandırmanın  faydaları nelerdir?

 • Nitelikli ve deneyimli hemşirelerle çalışmaya olanak sağlar ve hasta bakım kalitesini arttırır.
 • Hemşirelerin profesyonel ve kişisel gelişimini teşvik eder, destekler
 • Etkin bir ödül sistemi sağlayarak bireysel performansı arttırır.
 • Çalışan memnuniyetini arttırarak hemşire deviroranını azaltır.
 • Hemşirelik mesleğinin gelişimine katkı sağlar.

 

3.      Türkiye’de Klinik Basamaklandırma’nın uygulandığı hastaneler hangileridir?
Klinik Basamaklandırma Türkiye’de sadece Anadolu Sağlık Merkezi’nde uygulanmaktadır.

4.      Anadolu Sağlık Merkezi Klinik Basamaklandırma Modeli’nin işleyişi nasıldır?
 Anadolu Sağlık Merkezi’ne özel olarak hazırlanmış Klinik Basamaklandırma Modeli’ne göre hemşireler üç seviyede değerlendirilirler:

 • Seviye 1 hemşire olarak adlandırılan hemşireler  klinik eğitim programını başarı ile bitirmiş hemşirelerdir.
 • Seviye 2 Hemşire ve Seviye 3 Hemşire olarak atanabilmek için belirlenmiş başvuru kriterlerlerini karşılayanların başvuruda bulunmaları ve  değerlendirme merkezi uygulamasını başarı ile sonuçlandırmaları gerekir.

 

 5.      Anadolu Sağlık Merkezi’nde Klinik Basamaklandırma değerlendirmesi nasıl yapılır?
Klinik Basamaklandırma gönüllülük esasına dayanır. Hemşirelerin başvuru yapmaları ve kişisel çaba göstermeleri gereklidir. Başvuru kriterlerini karşılayan hemşireler Seviye 2 veya Seviye 3 Hemşire için aday olduklarını yöneticilerine bildirirler.
Anadolu Sağlık Merkezi’nde Klinik Basamaklandırma  değerlendirmesi üç kategoride yapılıyor:

 

 • Klinik Yetkinlik (Değerlendirme Anadolu Sağlık Merkezi hemşire yöneticileri tarafından yapılır)
 • İletişim (Değerlendirme uzman bağımsız bir kuruluş tarafından yapılır)
 • Liderlik (Değerlendirme uzman bağımsız bir kuruluş tarafından yapılır)

 

 6.      Anadolu Sağlık Merkezi’nde kimler Klinik Basamaklandırma’dan faydalanabilir?
Hasta başında çalışan tüm yoğun bakım, KİT, yatan hasta katları, acil servis, kemoterapi, aferez, IVF ve günübirlik cerrahi hemşireleri faydalanabilir.

 

 7.      Klinik Basamaklandırma’ya dahil olmanın Anadolu Sağlık Merkezi hemşirelerine  sağladığı faydalar nelerdir?

 • Klinik Basamaklandırma’ya dahil olan hemşireler profesyonel ve kişisel gelişim için teşvik edilir ve desteklenirler.
 • Özellikli ve yönetimsel pozisyonlarda (sorumlu hemşirelik, vaka yöneticiliği, eğitim hemşireliği vb) boşluk oluştuğunda Klinik Basamaklandırma’da Seviye 3  olan hemşireler bu pozisyonlara atanmak için öncelikli olarak değerlendirilirler.
 • Seviye 3 ve seviye 2 hemşireler sorumlu hemşirelerine vekalet edebilirler.
 • Seviye 3 ve Seviye 2 hemşireler kurum yönetiminin kararı ile  ücretlerine yansıyacak şekilde ödüllendirilirler.

 

 8.      Klinik Basamaklandırma’da Seviye 2 ve Seviye 3 atamaları ne kadar süre için yapılır? Ödüllendirmenin sıklığı nedir?

 • Seviye 2 ve seviye 3 hemşire atamaları bir yıllık süre için yapılır. Ataması yapılan hemşireler bir sonraki yıl da aynı seviyeye atanmak isterlerse başvuru kriterlerini tekrar karşılamaları gerekmektedir.
 • Ödüllendirme  atama yapılan her yılın sonunda bir kez yapılır. 

 
9.      Seviye 2 ve seviye 3 olarak atanabilecek hemşire sayısında bir kısıtlama var mı?

 • Seviye 2 hemşire sayısında bir kısıtlama yoktur. Değerlendirme sürecini başarı ile tamamlamış tüm hemşireler atanabilirler. 
 •  Seviye 3 hemşire sayısı ise her bölümün hemşire sayısının %15’i olarak belirlenmiştir.

 

10. Anadolu Sağlık Merkezi’nde çalışan hemşirelerin Klinik Basamaklandırma’ya dahil olmak zorunluluğu var mı?

 • Anadolu Sağlık Merkezi’nde Klinik Basamaklandırma uygulanan bölümlerde çalışan hemşirelerin hepsi Klinik Basamaklandırma’ya dahil olmaları için teşvik edilir. Ancak Klinik Basamaklandırma’da Seviye 2 ve Seviye 3 hemşire olabilmek için kişsel çaba ön planda olduğundan zorunluluk yoktur. Hemşireler Klinik basamaklandırma’ya dahil olmadan yani Seviye 1 hemşire görev tanımı ile de Anadolu Sağlık Merkezi’nde çalışmaya devam edebilirler.