İnsan; fiziksel, duygusal, sosyal, kültürel, spiritüel ve entellektüel boyutta gereksinimleri olan bir bütündür. İnsanın sağlıklı olabilmesi için bu gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir. Hemşirelik sürecinin temelini de, sağlıklı ya da hasta bireyin hemşirelik bakım gereksinimlerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Hemşirelik süreci; hemşirelik bakımı hakkında düşünme şeklidir, bireyin tanılanması ile başlar. Bireyin var olan ya da olmayan, hastanın farkında olduğu ya da olmadığı sağlık problemlerinin çözümünde kullanılan basamaklar dizisidir. Hasta bakımında hemşirelik süreci kullanımının; kapsamlı bakım verme, bakımın sürekliliğini sağlama, sağlık personeli arasında iletişim sağlama gibi yararları vardır.

Hemşirelik sureci; bilimsel bilgiyi uygulamaya koymayı, problemlere sistematik yaklaşımı, bakımın standardizasyonunu, bakımda kaliteyi ve bakımın değerlendirilmesini sağlar.