Hasta eğitimi bireyin tanı ve tedavisini anlamasına, kendi bakımına aktif katılmasına, hastalığı ile ilgili güçsüzlük duygularından kurtulmasına yardım eder. Amaç, hastanın davranışlarında etkili ve gözlenebilir değişikliklere ulaşmaktır. Bu süreç sadece hastanede yatmakla sınırlı değildir, süreklidir.

Hasta ve ailesinin eğitimi hemşirenin temel işlevlerinden biridir. Yapılan eğitimin amacı, bireyin içinde bulunduğu sağlık düzeyini bir üst basamağa taşımak ve doğru sağlık davranışlarının gelişmesini sağlamaktır.

Anadolu Sağlık Merkezi’nde hasta ve ailesinin eğitiminde; öğretim gereksinimleri planlanırken hasta ve ailesinin bilgi, alışkanlık, beceri eksikliklerinin neler olduğu, hasta ve yakınlarının hazır oluşluğu, istekliliği gibi durumlar göz önünde bulundurulur. Öğrenim gereksinimleri belirlendikten sonra öğretim amaçları, öncelikler, öğretim yöntemleri ve öğrenimi kolaylaştırıcı materyallerin belirlenmesine çalışılır. Planlanan programın uygulanmasından sonra eğitimin etkinliği ile ilgili değerlendirme alınır. Hastalarımızın hastaneye kabulünden itibaren, kendilerine ve yakınlarına; odaya-bölüme oryantasyon, hastalık-tedavi süreci, ağrı tedavisi, hareket/egzersiz, beslenme/diyet, yara bakımı, hijyenik bakım, ilaç bilgisi, ekipman kullanımı/güvenliği, standart enfeksiyon kontrol uygulamaları, düşmenin önlenmesi konularında eğitim verilmektedir. Ayrıca hastalarımızın tedavi ve hastalık süreçlerine yönelik diğer eğitim ihtiyaçları uzman hemşirelerimiz ve vaka yönetici hemşirelerimiz tarafından tabuculuk öncesi ayrıca değerlendirilmekte,  hastalarımız/yakınlarına eğitimler verilmekte ve bu eğitimlerin etkinliği taburculuk sonrası da izlenmektedir.